KATARINA NAGORSKA


Tłumacz francuskiego


  •  Tłumaczenie symultaniczne podczas negocjacji
  • Pośrednictwo w komunikacji miedzy pracownikami a koordynatorem Klienta
  • Tłumaczenie tekstów technicznych (kosztorysy, umowy, ulotki informacyjne, karty techniczne, instrukcje obsługi)
  • możliwość stworzenia strony internetowej dwujęzycznej, z dostępem administratora w celu uaktualniania informacji, dodawania zdjęć, etc.... 
  • Tłumaczenie dokumentów pracowników, umów o prace, kart plac, pozwoleń lekarskich, pozwoleń na obsługę urządzeń i innych
  • Zarzadzanie korespondencja elektroniczna, przesyłanie maili przetłumaczonych z francuskiego na polski i z polskiego na francuski 
  • Przygotowanie i odesłanie dokumentów poczta na Państwa 
    prośbę