KATARINA NAGORSKA


reprezentant we francji


 

  • stworzenie konta na serwerze SIPSI w Inspekcji Pracy
  • przechowywanie dokumentów obowiązkowych na czas trwania umowy
  • reprezentant jest dostępny na telefon oraz e-mailowo w godzinach otwarcia biura podczas ewentualnej kontroli
  • przygotowanie dossier, tłumaczenie dokumentów pracowników pomoc w komunikacji w razie kontroli w związku z dekretem nr 2016-418 Loi Macron
  • Przesyłanie linków z informacjami dotyczącymi delegowania pracowników do Francji

 

Reprezentowanie Państwa firmy przed : Inspekcją Pracy, Policją, Żandarmerią, Urzędem Skarbowym czy ZUS(Sécurité Sociale)